مدیریت

مدیریت

 

دکتر کامران پاکیزه

رئیس هیات‌ مدیره

 

عماد مدیری‌ زاده

عضو هیات مدیره

 

دکتر حسین کاظمی

عضو هیات مدیره

 

رامین مدیری

عضو هیات مدیره

 

امیر ساجدیان

عضو هیات مدیره

 

حامد داوری

دبیر هیات مدیره

 

مهدی سماواتی

خزانه دار

 

 

 

 

اخبار و رویداد ها

(گذشته)

نشستی برای دارندگان و داوطلبان مدرک CFA به همراه صرف شام

(گذشته)

اهمیت مدرک CFA برای دانش و صنعت سرمایه گذاری ایران

(گذشته)

نشست راهبردی حرفه سرمایه گذاری در ایران

آرشیو