;
به انجمن تحلیلگران خبره مالی ایران خوش آمدید

به انجمن تحلیلگران خبره مالی ایران خوش آمدید

IRAN SOCIETY OF INVESTMENT PROFESSIONALS


انجمن IRSIP با انگیزه پیشرفت در حوزه های سرمایه گذاری، اقتصادی و مالی برای نخستین بار اقدام به فراهم نمودن بستری مناسب جهت گردهمایی تحلیلگران خبره مالی ایران نموده است.


اطلاعات بیشتر
;
هدف انجمن

هدف انجمن

IRAN SOCIETY OF INVESTMENT PROFESSIONALS


ترویج استانداردهای بالای تخصصی و عملکردی در میان مدیران و تحلیلگران سرمایه گذاری


اطلاعات بیشتر
;
مزایای عضویت در انجمن

مزایای عضویت در انجمن

IRAN SOCIETY OF INVESTMENT PROFESSIONALS


  1. ارتباطات حرفه ای گسترده
  2. دانش افزایی
  3. پیشرفت حرفه ای
  4. ...


اطلاعات بیشتر