فاینانس و آینده شغلی آن در ایران

مطالعات بسیاری در سطح بین المللی حکایت از رابطه بین سیاستهای خصوصی سازی دولت ها با بازارهای مالی دارند. از زمان معرفی در دهه 80 میلادی توسط دولت مارگارت تاچر در انگلیس، سیاستهای خصوصی سازی توسط دولتهای کشورهای مختلفی در اروپا، آسیا، امریکای لاتین و خاورمیانه به اجرا درآمده اند. اجرای این قبیل سیاستها موجب تغییرات فراوانی در اندازه، کارایی و نقش بازارهای مالی در سطح بازارهای محلی و جهانی شده است. همچنین، اقتصادهایی که سیاستهای خصوصی سازی را دنبال کرده اند شاهد تغییراتی در مدلهای فاینانس شرکتی و بازده کسب شده توسط سرمایه گذاران شرکتهای خصوصی شده بوده اند.

در ایران، سیاستهای خصوصی سازی در دهه اخیر به استناد اصل (44) قانون اساسی و قانون اجرای سیاستهای اصل (44) پیگیری و تا حدی اجرا شده است. بعلاوه اجرای سیاستهای خصوصی سازی بمنظور کوچک سازی دولت، در زمره سیاستهای کلان دولت حاضر و دولتهای آینده خواهد بود. به همین جهت، رشته های مربتط با علوم مالی و فاینانس هم در محیط های دانشگاهی و هم در محیط های صنعتی دارای اهمیت مضاعف خواهند بود.

در این سخنرانی با تمرکز بر معرفی رشته فاینانس در سطح جهانی، ابتدا مروری مختصر بر سیاستهای خصوصی سازی و اصل (44) قانون اساسی در ایران انجام شد. سپس به معرفی اهداف و حوزه های اصلی رشته فاینانس در سه بخش قیمت‌گذاری دارایی ها (Asset Pricing)، فاینانس شرکتی (Corporate Finance) و مباحث رفتاری در تصمیم گیری (Behavioral Decision Theory) پرداخته شد.

دریافت فایل ارائه همایش

اخبار و رویداد ها

(گذشته)

نشستی برای دارندگان و داوطلبان مدرک CFA به همراه صرف شام

(گذشته)

اهمیت مدرک CFA برای دانش و صنعت سرمایه گذاری ایران

(گذشته)

نشست راهبردی حرفه سرمایه گذاری در ایران

آرشیو