اهمیت مدرک CFA برای دانش و صنعت سرمایه گذاری ایران

این گردهمایی دانشجویی در تارخ دهم مهرماه با سخنرانی گری بیکر در دانشکده علوم مالی دانشگاه خوارزمی برگزار گردید.

دریافت فایل ارائه شده در این گردهمایی

اخبار و رویداد ها

(گذشته)

نشستی برای دارندگان و داوطلبان مدرک CFA به همراه صرف شام

(گذشته)

اهمیت مدرک CFA برای دانش و صنعت سرمایه گذاری ایران

(گذشته)

نشست راهبردی حرفه سرمایه گذاری در ایران

آرشیو