نشست راهبردی حرفه سرمایه گذاری در ایران

این نشست در یازدهم مهرماه با حضور مدیران ارشد مالی کشور و با سخنرانی گری بیکر در محل شرکت تامین سرمایه نوین برگزار می گردد.

اخبار و رویداد ها

(گذشته)

نشستی برای دارندگان و داوطلبان مدرک CFA به همراه صرف شام

(گذشته)

اهمیت مدرک CFA برای دانش و صنعت سرمایه گذاری ایران

(گذشته)

نشست راهبردی حرفه سرمایه گذاری در ایران

آرشیو