نشستی برای دارندگان و داوطلبان مدرک CFA به همراه صرف شام

این نشست در تاریخ دوازدهم مهرماه ساعت 19 الی 22 با حضور گری بیکر در فضایی مجلل و دوستانه همراه با صرف شام برگزار شد. دارندگان مدرک CFA و هم چنین داوطلبان شرکت در این آزمون از مخاطبان اصلی این نشست بودند.

اخبار و رویداد ها

(گذشته)

نشستی برای دارندگان و داوطلبان مدرک CFA به همراه صرف شام

(گذشته)

اهمیت مدرک CFA برای دانش و صنعت سرمایه گذاری ایران

(گذشته)

نشست راهبردی حرفه سرمایه گذاری در ایران

آرشیو